Szkoła dla Salwatoriańskich Formatorów im. O. Franciszka Jordana

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Szkoła dla Salwatoriańskich Formatorów im. O. Franciszka Jordana

W Rzymie w dniach od 19 lutego do 6 marca br. miała miejsce czwarta sesja dwuletniej Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich O. Franciszka Jordana. Tym razem sesja została podzielona na dwie części. Pierwsza część dotyczyła pomocy osobom słabym i małoletnich. Druga część była kontynuacją programu Szkoły.
{[description]}

Pierwsza część (20–21 lutego) była prowadzona przez specjalistów z Centrum Ochrony Dziecka przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. W tej części, oprócz uczestników Szkoły, brali w niej udział członkowie generalatów Sióstr Boskiego Zbawiciela oraz Towarzystwa Boskiego Zbawiciela na czele z ks. Generałem Miltonem Zontą SDS. Nie zabrakło również przedstawiciela biura Siofia. Wszystkich razem było 41 uczestników z krajów takich jak: Belgia, Polska, Rumunia, Włochy, Niemcy, Kongo, Tanzania, Kenia, Madagaskar, Mozambik, Indie, Filipiny, Wietnam, Brazylia, Kolumbia, Peru, Ekwador, Wenezuela. Przedstawicielem Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela był ks. Łukasz Darowski SDS.
Zagadnienia poruszane podczas kursu skupiały się wokół: właściwa postawa wobec małoletnich oraz osób słabych i wrażliwych, ryzyko oraz faktory ochronne, nadużycie władzy, ochrona oraz dbanie o siebie, potrzeba budowania nowej kultury Zgromadzenia, edukacja oraz formacja do ewangelicznego posłuszeństwa.
Kurs stał się okazją do refleksji i dzielenia się nad zmianą kultury formacji w naszych jednostkach oraz w naszych domach formacyjnych. Kurs i wymiana doświadczeń były możliwe dzięki pomocy i wsparciu finansowemu Sofii.

    Tematy podejmowane w drugiej części były związane ze wspólnotą rozumianą jako przestrzeń formacji. Wykłady stanowiące integralną część sesji, prowadzili specjaliści, profesorowie różnych papieskich uniwersytetów, kongregacji: Abp. Jorge Carlos Patron Wong (Kongregacja ds. Kleru), Mathew Vattamattam CFM (Generał Klaretynów), Stanisław Morgalla SJ (Uniwersytet Gregorjański), Adelson Araujo dos Santos SJ (Uniwersytet Gregoriański), Maria Rosaura Gonzalez Casas STJ (Uniwersytet Gregoriański), Jose Luis Munilla Peña SDS (były przewodniczący Komisji Historycznej Towarzystwa Boskiego Zbawiciela), Marco Ermes Luparia (Świecki Salwatorianin, Uniwersytet Laterański), Aurelio Garcia Macías (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Uniwersytet w Madrycie), Sunil Thomas SDS (Konsultor Generalny Towarzystwa Boskiego Zbawiciela).
Drugim z trzech filarów Szkoły jest droga lectio divina. Obecny etap obejmował drogę ucznia Jezusa w Ewangelii według św. Łukasza.
Trzecim elementem w dynamice Szkoły były zajęcia warsztatowe prowadzone przez dwóch psychologów i psychoterapeutów: Jacka Federowicza oraz Bogusława Szpakowskiego SAC. Adam Ziółkowski SDS wraz z Sebastianem Korczakiem SDS, Mario Dominic Lainez SDS pomagali w tłumaczeniach wykładów oraz pracy w grupach. Nad stroną logistyczno-techniczną czuwali: Rafał Ziajka SDS oraz Krzysztof Konecko SDS. Ponadto w organizacji i logistyce aktywnie uczestniczyli członkowie zarządu generalnego Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.


W ciągu dwóch lat formacji 2019-2020 uczestnicy Szkoły z całego świata spotkają się sześciokrotnie: cztery z tych spotkań (dwunastodniowe sesje) odbyły się w Rzymie, natomiast kolejna z dwóch serii ośmiodniowych rekolekcji lectio divina będzie przeżywana w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie*.

Krzysztof Gasperowicz SDS

http://sds.org/apostleship/school-for-formators

* Druga seria rekolekcji lectio divina dla Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich odbędzie się w dniach 07-16 października 2020 r. Zaproponowana zostanie droga modlitwy Słowem ze św. Piotrem w oparciu o Dzieje Apostolskie, a wprowadzenia do modlitwy będą w językach angielskim i hiszpańskim. Z tych rekolekcji mogą skorzystać również inne osoby znające te języki (http://sds.org/apostleship/school-for-formators/lectio-divina).


Szkoła formatorów 2020 Zobacz galerię