Muo (Czarnogóra): Odpust ku czci bł. Gracjana 2010

Wróć