Nowy program formacyjny dla salwatoriańskiego sanktuarium Jana Pawła II w Gosford w Australii

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Nowy program formacyjny dla salwatoriańskiego sanktuarium Jana Pawła II w Gosford w Australii

Przez kolejny rok parafianie będą krążyli wokół tematu: Być uczniem! Program szczególny nacisk będzie kładł na misyjność - być uczniem, ale uczniem posłanym w świat.
{[description]}
 
Parafia chce przygotować się do wyjścia do swoich sąsiadów, do rodzin członków by głosić Dobrą Nowinę! Przed członkami parafii rok formacji misyjnej.
Cele tej formacji wyraża modlitwa: Ojcze nasz w niebie! (...) Niech Duch Święty przewodzi nami w niesieniu radości Ewangelii przez słowa i czyny do naszych rodzin, przyjaciół i sąsiadów! Uformuj naszą miłość do Twojej Najświętszej Ofiary, tak byśmy byli zawsze zakorzenieni w Twojej Miłości.
Namaść nas swoim Duchem Miłości, abyśmy zanieśli Światło dla tych, którzy żyją w ciemności, Dobrą Nowinę dla zlęknionych, Pocieszenie dla złamanych serc, Wolność dla zniewolonych.
Przynaglij nas do nowego wysiłku aby nakarmić chorych, dać odzienie nagim i schronienie bezdomnym, odwiedzić tych, których dotyka osamotnienie!
Błogosławieństwa Bożego dla całej parafii w wysiłku formacyjnym!