Warszawa: Klerycy-żołnierze - oficerami

Foto: {[description]}
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

Warszawa: Klerycy-żołnierze - oficerami

W dniu 3 grudnia 2016 r. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyła się niecodzienna uroczystość. Wzięli w niej udział byli klerycy-żołnierze, których w latach 1959-1980 zmuszono do odbycia służby wojskowej. Wśród nich obecni byli salwatorianie: ks. Andrzej Urbański i ks. Zdzisław Tracz. W pierwszej grupie odznaczonych, znalazł się ks. Julian Bednarz, który odebrał patent oficerski 12 listopada br.
{[description]}

Najpierw uhonorowano tych, którzy ponieśli śmierć w okresie zniewolenia komunistycznego oraz w czasach przemian ustrojowych 1989 roku. Dokonało się to w Kaplicy Pamięci, gdzie Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz odsłonił tablicę upamiętniającą księży niezłomnych, a ordynariusz polowy bp Józef Guzdek odmówił modlitwę i pobłogosławił ją. Na tablicy wyryte zostały słowa: „Niezłomni w Służbie Bogu i Ojczyźnie”, a poniżej znalazły się nazwiska oraz daty śmierci zamordowanych kapłanów.
Podczas homilii ks. bp Guzdek mówił, że promocja na pierwszy stopień oficerski byłych alumnów-żołnierzy wpisuje się w logikę uszanowania i upamiętnienia tych, którzy nie dali się złamać pod ciężarem szykan totalitarnego państwa, ale dochowali wierności Bogu, Ojczyźnie i Kościołowi.
Ordynariusz wojskowy podkreślił, że wielu Polaków nie wie lub nie pamięta, o skali prześladowań Kościoła w Polsce. Księża, którzy głosząc Ewangelię, przestrzegali wiernych przed zwodniczą ideologią komunizmu, często płacili wysoką cenę – powiedział. Przypomniał, że jednym ze sposobów niszczenia kandydatów do kapłaństwa było kierowanie do przymusowej służby w jednostkach kleryckich.
Po zakończeniu Eucharystii odczytano postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o mianowaniu księży-alumnów na pierwszy stopień oficerski. Minister Macierewicz wręczył patenty oficerskie.
Szef resortu obrony narodowej podziękował byłym alumnom-żołnierzom za ich postawę, że byli w czasach sowieckiej dominacji „wskazaniem tego, jak być Polakiem”. Podkreślił, że jest dumny, że jako minister obrony narodowej może w imieniu Wojska Polskiego i Rzeczpospolitej złożyć hołd i podziękować za postawę podczas służby w jednostkach kleryckich.
W imieniu nowo mianowanych przemówił ks. ppor. rez. Franciszek Ślusarczyk, który podziękował prezydentowi Andrzejowi Dudzie oraz obecnym dostojnikom za zauważenie i docenienie służby w jednostkach kleryckich. Zaś bp. Guzdek, podziękował za pomoc w przeprowadzeniu procesu mianowania na pierwsze stopnie oficerskie byłych alumnów żołnierzy.

galeria zdjęć: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/717_1807.html

 Trochę historii

     W latach 1959-80, wbrew protokołowi wspólnej Komisji Rządu RP i Episkopatu Polski, sformułowanemu w związku z porozumieniem Państwo-Kościół z 14 kwietnia 1950 roku, do wojska przymusowo wcielono około 3000 kleryków z diecezjalnych i zakonnych seminariów duchownych. Funkcjonowały trzy jednostki specjalizujące się w „wychowywaniu” kleryków: w Szczecinie-Podjuchach, Gdańsku i Opolu. W późniejszym czasie jednostka w Opolu została przeniesiona do Brzegu, a jednostka z Gdańska do Bartoszyc. W czasie trwania służby wojskowej kandydaci do kapłaństwa byli na różne sposoby szykanowani: zmuszano ich do wykonywania ciężkich, często bezsensownych prac fizycznych, uniemożliwiano praktyki religijne, fizycznie i psychicznie znęcano się nad nimi, a także zachęcano do porzucenia seminariów w zamian za pomoc w znalezieniu mieszkania, pracy oraz miejsca na świeckich uczelniach. Nieznaczna część kleryków została pod wpływem silnej indoktrynacji złamana i nie wróciła po odbyciu służby wojskowej do seminariów. Przeważająca większość pozostała wierna powołaniu i wytrwała w drodze do przyjęcia sakramentu kapłaństwa.
     Środowisko księży, którzy byli zmuszeni do odbycia podczas studiów seminaryjnych służby wojskowej, kilkakrotnie zwracało się do kolejnych prezydentów RP, ministrów obrony narodowej, przewodniczących Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupów polowych z prośbą o zauważenie i docenienie odbycia przymusowej, dwuletniej służby w wojsku oraz mianowanie ówczesnych alumnów-żołnierzy na pierwszy stopień oficerski, tak jak odbywało się to w przypadku studentów świeckich uczelni, którzy przechodzili znacznie krótsze przeszkolenie wojskowe.
     O pomoc w odnalezieniu i nawiązaniu kontaktu z byłymi klerykami-żołnierzami został poproszony Ordynariat Polowy, który otrzymał odpowiedzi od 1050 byłych alumnów-żołnierzy. Ankiety zostały przekazane do Departamentu Kadr, który na ich podstawie zebrał dokumentację i sporządził wniosek awansowy.
     13 października br. Prezydent RP Andrzej Duda, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podpisał postanowienie o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego, podporucznika, pierwszej grupie 132 kapłanów, byłych alumnów-żołnierzy. Księża otrzymali stopień podporucznika rezerwy, który nie wiąże się z żadnymi przywilejami przewidzianymi dla oficerów zawodowych

Fragmenty tekstu pochodzą ze strony: http://ordynariat.wp.mil.pl/pl/716_22039.html

 


Warszawa: Klerycy-żołnierze - odznaczeni Zobacz galerię